Monthly Archives oktober 2017

Opdracht in Maastricht

Automation Experts heeft een opdracht ontvangen voor het bouwen van de besturingsinstallatie voor bouw en sloop afvalscheiding in Maastricht. Het betreft een elektrotechnisch turnkeyproject waarbij we de gehele engineering, het tekenwerk, de besturingssoftware, de paneelbouw en de bekabeling op locatie verzorgen. De installatie zal nog dit jaar in bedrijf worden gesteld. Om de besturing mogelijk te maken wordt een paneel van 4,8 x 2 meter  gebouwd om alle noodzakelijke componenten te kunnen onderbrengen. Met de installatie zullen uit het aangevoerde bouw- en sloopafval diverse recyclebare stoffen worden gescheiden voor hergebruik.
Read More