Software

Voor machine- en procesautomatisering zijn meer en minder gecompliceerde besturingen noodzakelijk. Deze besturingen worden gerealiseerd met behulp van PLC systemen, computers geschikt voor industriële toepassingen. De PLC systemen worden voorzien van software, welke specifiek voor de desbetreffende toepassing ontworpen moet worden. Besturingen bestaan in principe uit sensoren (voor het meten van verschillende gegevens) en actuatoren (voor het aansturen van de processen). Om controle op een proces te kunnen uitoefenen is monitoring noodzakelijk. Bij het verzamelen, verwerken en monitoren van de gegevens wordt gebruik gemaakt van SCADA systemen. Automation Experts beschikt over de programmeurs die zowel de PLC-software als SCADA van diverse systemen kan verzorgen.