Referenties

Speciale installaties: Moving floors

Evenals toploaders hebben moving/walking floors de functie om goederen in ontvangst te nemen, te bufferen en aan te voeren in het productieproces. Automation Experts verzorgt de elektrotechnische besturing voor moving/walking floors, inclusief engineering, software, panelenbouw en bekabeling. Zij worden wereldwijd geleverd.